INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«STUDIUM JZYKW OBCYCH PROGRAM KSZTACENIA JZYKOWEGO Studia II stopnia Poziom B2 + WYDZIA ZARZDZANIA I ADMINISTRACJI Kierunek: Administracja Treci leksykalne* ...»

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STUDIUM JZYKW OBCYCH

PROGRAM KSZTACENIA JZYKOWEGO Studia II stopnia

Poziom B2 +

WYDZIA ZARZDZANIA I ADMINISTRACJI

Kierunek: Administracja

Treci leksykalne*

Sownictwo specjalistyczne:

Midzy innymi:

1. Zarzdzanie zasobami ludzkimi

2. Elementy prawa o konkurencji

3. Elementy prawa UE

4. Elementy prawa ochrony rodowiska

5. Ochrona wasnoci intelektualnej

6. Elementy prawa pracy (umowa o prac, rynek pracy, cudzoziemcy na rynku pracy)

7. Elementy prawa cywilnego

8.Ochrona danych, cyberprzestrze i bezpieczestwo komputera

9.Elementy prawa administracyjnego

10. Europejski Bank Centralny

11. Kodeks postpowania administracyjnego

12. Instytucje w Unii Europejskiej (np.ich struktura, funkcje)

13. Systemy wyborcze w innych krajach

14. Sylwetki czoowych przedstawicieli administracji publicznej w rnych krajach

15. cieka kariery – student prezentuje dotychczasowy i planowany przebieg studiw, omawia swoje zainteresowania zwizane z przysz prac zawodow.

Funkcje jzykowe*

Opisywanie – jzyk odnoszcy si do wizualnych informacji (diagramy, grafy, tabele)Zwroty suce wyraeniu poparcia gwnej myli wykadu/tekstu (podawanie przykadw, definicji, wyjanie)

Jzyk prezentacji

Opisywanie procesw

Klasyfikowanie

Wyraanie faktw i opinii

Jzyk porwna

Wyraanie przyczyn i skutkw

Jzyk ewaluacji

Treci gramatyczne*

Najwaniejsze zagadnienia gramatyczne praktycznie i specjalistycznie uwarunkowane.

LITERATURA

Jzyk angielski:

Podstawowa:

V Evans, J. Dooley, D.J. Smith, Career Paths, Law, Express Publishing

G.D. Brown, S. Rice, Professional English in Use, Law, Cambridge, 2007

Uzupeniajca:

1.E. de Chazal, S. McCarter, Oxford EAP A Course in English for Academic Purposes, Oxford2.M. MacCarthy, F. O’Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge3. Dwujzyczne wydanie Kodeksu postepowania administracyjnego, wydawnictwa C.H.Beck, 2010

Jzyk niemiecki:

Podstawowa:

1. Kousut S., Politic und Recht auf Deutch. Poltext. Warszwa. 2000.

2. Bza S. Blickpunkt Wirtschaft – Wyd. Poltext Wydanie 2 zmienione. Warszawa. 2012.

3. Biaek E., Kos J. Z umow o sukces – Dolnolskie Wyd. Edukacyjne. Wrocaw. 1998.

Uzupeniajca:

1. Buscha A, LinthouG. Geschftskommunikation – Verhandlungssprache. HueberVerlag. Ismaning. 1997.

2. Rostek E. Repetytorium tematyczno-leksykalne, cz. 3. Wagros. Pozna. 1995.

3. Bza S., Kleimschmidt A. Deutsch im Bro. Poltext. 1996.

4. Biaek E., Kos J. Niemiecki jako jzyk biznesu. Dolnolskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocaw. 1995.

5. Statistisches Bundesamt. Sonderdruck fuer Presse- und Informationsamt der Bundesregierung- Zahlenkompass 1993. Wiesbaden. 1993.

6.Materiay wasne lektora.

Jzyk rosyjski:

Podstawowa:

1. Chwatow S., Bondar N., 2010, Бизнес-контакт, cz.1 i 2, REA Warszawa

2. Zitala G., 2010, Rosyjska korespondencja subowa ze sownikiem rosyjsko-polskim, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszw.

3. Mаркина Н.A., Романова С.В., 2013, Русския язык делового общения, Русский язык. Kурсы, Moсква.

4. Афанасьева Н.Д., Лобанова Л.А., 2012, Экономика. Учебное пособие по языку специальности. (Читаем тексты по специальности, Вып. 6), Златоуст Санкт-Петербург.

5. Родимкина А., Ландсман Н. 2007, Россия: экономика и общество. Тексты и упражнения, Златоуст Санкт-Петербург.

Uzupeniajca:

1. wirepo L., 2001, Rosyjska korespondencja handlowa, PWN Warszawa.

2. Гончар И.А., 2010, Такая разная Россия. Учебное пособие по страноведению, Златоуст Санкт-Петербург.

3. Пухаева Л.С., Ольхова Л.Н., 2008, Обновлённая Россия, Златоуст Санкт-Петербург.

4. Базанова T.Н., Oрлова T.K., 2013, Бизнес-корреспонденция: пособие по обучению деловому письму, Русский язык. Kурсы, Moсква.

5. Дворкина Е.А., 2012, Экономическая теория. Учебное пособие по языку специальности. (Вып. 9), Златоуст Санкт-Петербург.

6. Москвитина Л.И., 2011, В мире новостей: учебное пособие по развитию навыков аудирования на материале языка средств массовой информации (продвинутый этап). B 3 частях, Златоуст Санкт-Петербург.

7. Родимкина А.М., Ландсман Н., 2010, Россия день за днём. Выпуск 1. Тексты и упражнения, Златоуст Санкт-Петербург.

8. Родимкина А.М., Ландсман Н., 2011, Россия день за днём. Выпуск 2. Тексты и упражнения, Златоуст Санкт-Петербург.

9. Lewandowska H., Wrblewska H., 2011, Jzyk rosyjski sowa... sowa... sowa, cz 1, Wydawnictwo Szkolne OMEGA

10. Lewandowska H., Wrblewska H., 2012, Jzyk rosyjski sowa... sowa... sowa, cz 2, Wydawnictwo Szkolne OMEGA

11. Аверьянова Г.Н., Беликова Л.Г. и др., 1998, Типовой тест по русскому как иностранному ТРКИ-2, Златоуст Санкт-Петербург (bezpatnie w formacie PDF na stronie www.zlat.spb.ru)

12. Аверьянова Г.Н., Беликова Л.Г. и др., 1999, Типовой тест по русскому как иностранному ТРКИ-3, Златоуст Санкт-Петербург (bezpatnie w formacie PDF na stronie www.zlat.spb.ru)

13. Аверьянова Г.Н., Беликова Л.Г. и др., 2000, Типовой тест по русскому как иностранному ТРКИ-4, Златоуст Санкт-Петербург (bezpatnie w formacie PDF na stronie www.zlat.spb.ru)

14. Kaлиновская M. M., 2013, Тестовый практикум по русскому языку делового общения. Бизнес. Коммерция. Внешнеторговая деятельность. Продвинутый этап, Русский язык. Kурсы, Moсква

15. Adamowicz R., Kdziorek A., 2006, Sownik tematyczny rosyjsko-polski, PWN Warszawa.

16. Jochym-Kuszlikowa L., 2009, Sownik polsko-rosyjski. Biznes i gospodarka, PWN Warszawa.

17. Jochym-Kuszlikowa L., 2009, Sownik rosyjsko-polski. Biznes i gospodarka, PWN Warszawa.

18. Wielki multimedialny sownik rosyjsko - polski CD – Rom, 2008, PWN Warszawa.

19. Kowalska N., 2004, Praktyczna gramatyka jzyka rosyjskiego, Wyd. REA Warszwa.

20. elwis W., 2001, Эти странные русские, Wyd. EGMONT ROS

21. Lipniacka E., 2001, Эти странные поляки, Wyd. EGMONT ROS

22. Zasoby Runetu.

23. Materiay wasne lektora.

* Treci programowe do wyboru przez prowadzcego lektorat, przy uwzgldnieniu liczby godzin przewidzianych na kurs jzykowy oraz potrzeb studentw. Kolejno realizacji poszczeglnych treci programowych dotyczcych tematyki kursu, wprowadzanych funkcji jzykowych oraz materiau leksykalno – gramatycznego zaley od wybranego przez lektora podrcznika (z grupy podrcznikw rekomendowanych powyej).

Przyjmuj do realizacji (data i podpisy osb prowadzcych przedmiot w danym roku akademickim)

…………………………………………………
Похожие работы:

«Финансовые активы – это:а) торговая марка, патентыб) облигации, акциив) здания, сооружения, оборудование, земля.г) проценты по вкладам2. Аннуитет – это:а) денежный поток инвестицийб) ряд платежей за определенный период времени...»

«Докладывая об итогах работы Комитета за 2016 год позвольте не задерживать ваше внимание на достигнутых в прошедшем году цифровых показателях, они представлены в раздаточном материале и будут отражены на слайдах. Хотелось бы определить свой доклад как аналитический материал, в котором...»

«КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Промышленно-экономический колледж" Заочное отделение Специальность : 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (номер название) КОНТРОЛЬНАЯ работа № 1_ по дисциплине...»

«КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Промышленно-экономический колледж" Заочное отделение Специальность 030912 Право и организ...»

«Г. С. ФилаткинаМосковский государственный университет им. М. В. ЛомоносоваМЕДИАЛАНДШАФТ БРАЗИЛИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Медиарынок Бразилии, одной из участниц БРИКС, является самым крупным в Латинской Америке. Уровень концентрации СМИ в этой стране один из самых высоких в регионе. Бразильский медиарынок...»

«Библиотечный гороскоп Какой вы читатель с точки зрения астрологии? Овен (21.03 20.04)   Овны любят не читать, а покупать книги, буквально пройти не могут мимо хорошего экземпляра, последние деньги потратят. Частенько у них дома...»

«34734531051500 ПРОЕКТПРОЕКТО внесении изменений в Решение Совета Верхнеуслонского муниципального района от 11 декабря 2015 года № 5-45 "О бюджете Верхнеуслонского муниципального района на 2016 год" Заслушав информацию председателя Финансово-бюджетной Палаты Верхнеуслонск...»

«Автор: Дронюк Светлана Ивановна Томский промышленно – гуманитарный колледж (ТПГК) Предмет: основы экономики Номинация: традиционный словарь Возрастная группа: 8 – 11 классы (1 курс) Цель создания словаря: использование при изучении курса основы экономики и в целях помощи...»

«Институт европейская бизнес-школа Калининград Концепции современного естествознания Контрольная работа Самоорганизация живой и неживой природы 2010г. Содержание1. Начало вселенной1.1 Основные концепции космологии1.2 Образование объектов Вселенно2. Структурирование вселенной3. Формиров...»

«ООО "Алтайгипрозем" генеральный планМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том 2ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ) Заказчик: Администрация Титовского...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.