INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна, м. Суми Економічний аналіз як важливий елемент управління підприємством На ...»

Економічні науки/10. Економіка підприємства

К.е.н. Ярошенко А.С.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України», Україна, м. Суми

Економічний аналіз як важливий елемент управління підприємством

На сьогоднішній день аналіз діяльності підприємства застосовується у всіх галузях економік України. Адже саме аналіз дозволяє прийняти такі рішення, які в майбутньому підвищують ефективність діяльності підприємства, а також дозволяють в повній мірі забезпечити виконання його основних цілей.

Економічний аналіз господарської діяльності як наука -  це система знань про методи дослідження господарської діяльності, економічних явищ і процесів у їх взаємозалежності за даними обліку, звітності та іншої економічної інформації [1].

У діяльності підприємства використовуються методи економічного аналізу, а саме: монографічний - для детального вивчення і опису досвіду роботи кращих колективів; експериментальний - при впровадженні нової техніки, технології, організації праці, виробництва і управління; розрахунково-конструктивний - пов'язаний з прийняттям перспективних рішень; статистико-економічний - використовується при вивченні масових економічних показників; абстрактно-логічний - при вивченні економічних проблем розвитку підприємницької діяльності [2].

     У процесі аналізу використовуються абсолютні і відносні величини, здійснюється порівняння економічних параметрів об'єкта, що вивчається, і групування статистичних даних, деталізація і композиція, досліджуються динамічні ряди, застосовується елімінування і метод ланцюгових підстановок, метод експертних оцінок, графічних побудов, економіко-математичні методи [2].Всі ці методи дозволяють зменшити непродуктивні витрати на підприємстві, збільшити ефективність використання матеріально-сировинних ресурсів підприємства, а також трудових  і  фінансових  ресурсів,  фонду  оплати  праці,  його  зв’язку  з кінцевими результатами.

Адже за допомогою традиційних методів економічного аналізу можливо чітко встановити залежність різних факторів, що наявні на підприємстві від результативного показника. І більш того, чітко розрахувати як той чи інший фактор впливає на нього.

Необхідність у проведенні аналізу на підприємстві виявляється на таких стадіях як:

Попереднє вивчення господарських явищ і процесів;

Аналіз реального стану діяльності господарства;

Вибір варіантів господарських процесів;

Оцінка відповідного економічного аспекту в підготовлених варіантах рішень іншим аспектам управління;

Узагальнення або синтез результатів аналізу й обґрунтування управлінських рішень [2].

Аналізуючи ситуацію організації економічного аналізу на підприємствах України можна виділити проблему автоматизації даного аналізу. Сьогодні найбільш широкого застосування в сфері економічного аналізу отримали наступні програмні засоби: програмний продукт, побудований на платформі 1С -  «Фінансове планування» 1С, програма "Фінансовий аналіз" (розроблена ТОВ «Константа»), НІКОС-СОФТ: Корпоративна інформаційна система NS2000, програмний комплекс "ІНЕК-АФСП" [3, с. 8]. Але всі вони в основному російські і не орієнтовані на українську економіку, не налаштовані під стандарти українського бухгалтерського обліку та не адаптовані під нормативно-правову базу українських підприємств. Тому проблема автоматизації повинна вирішуватись на загальноукраїнському рівні.

Автоматизація економічного аналізу дасть змогу підвищити ефективність управління, оскільки буде налагоджений оперативний зв’язок між головним центром управління і підрозділами підприємства.

Література:

1.Кучерак Д. Аналіз господарської діяльності //Головбух. -  2007. - №71. - С.7-9.

2. Мних Є. В. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік та аудит. - 2006. - №1. - С. 55-61.

3. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації багатостадійних промислово територіальних систем / В.І. Захарченко // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. – С. 3-11

Похожие работы:

«Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) 10 А класс Пояснительная записка Рабочая программа по геометрии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования. Программа ко...»

«"Рассмотрено" Руководитель МО _ Хазиева Г.Ф. Протокол № 1 от"20" августа 2014 г. "Согласовано" Заместитель директора по УР МБОУ "Смаильская СОШ" _ Якупова Г.З. "22 " августа 2014 г. "Утверждаю" Директор МБОУ "Смаильская СОШ" _Файзрахманов.Ф.ФПриказ № 129 от "25" августа 2014 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФФГБОУ ВПО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛАУТВЕРЖДАЮ""-2014РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ С2.Б.03 Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований...»

«Космологические записи. Авторизованная машинопись. Записи сделаны в 1940-е годы. Выделения курсивом соответствуют вопросам и пояснениям Е.И.Рерих, выделения полужирным шрифтом — подчеркиваниям в оригинале. Публикуется впервые. Астрология не что иное, как ф...»

«Урок №1-2 Устранение пробелов знаний уч-ся по результатам пробного тестирования. Окислительно-восстановительные реакции Миллер Екатерина Иннокентьевна КГУ "СШ№10 с.Николаевка" Осакаровского района Карагандиской областиЦели урока: сформировать понятие об окислительно-восстановительных...»

«Программа лечения "Безлимит" от 10 дней Стоимость программы от 2950 р. в сутки* (лечение, проживание, питание).В программу включено: Приемы, консультации, анализы и обследования: 1 Прием терапевта (первичный и повторные). 2 Консультации любых узких специалистов, работающих в санатории. 3 Ла...»

«СВЕДЕНИЯ о результатах деятельности кафедры КСУП в 2015 г. Монографии, изданные в 2015 г., с указанием названия, авторов, издательства, кол-ва страниц, ISBN. Коколов А.А. Модели полевых транзисторов. Проектир...»

«УТВЕРЖДЁН Руководителем Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка И. Чуяном 17 июня 2015 г. № 6/Пл ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИКмероприятий по обсуждению актуальных вопросов деятельности Росалкогольрегулирования с референтными группами и территориальными органами Росалко...»

«Интересные факты в химии Клименкова Наталья Мы живем в то время, когда химия как наука стала всесильной и проникла во все сферы человеческой жизни. Поэтому она не могла не вызвать глубочайший интерес среди обычных людей, которые н...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.