INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей. Мета: Показати, яке значення мають ...»

Конспект уроку з економіки в 10 класі, вчитель: Дзьоба Н.В.

Тема:

Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей.

Мета:

Показати, яке значення мають гроші у суспільстві та особисто для кожної родини, людини;

Пригадати, як виникли гроші, вияснити їх еволюцію, види та функції, які вони виконують;

Знати, що таке грошова маса, її показники, грошовий мультиплікатор;

Уміти визначати суспільну корисність та купівельну спроможність грошей (за допомогою формули Фішера);

Формувати критичне мислення вихованців, креативну особистість, здатну творчо сприймати інформацію і створювати власний медіа-продукт;

Розвивати вміння ставити себе в різні ситуації і оцінювати ставлення других людей до даного факту;

Розвивати в процесі спілкування ціннісне ставлення особи до себе, до людей.

Виховувати економічне та математичне мислення

Обладнання:

мультимедійна презентація, додатки із завданнями, задачами, ілюстрації, підручник «Прикладна економіка», грошові знаки: «еконо», на дошці: тема уроку, вислів видатного діяча, заготовка для графіків

Тип уроку:

урок-мультимедійна презентація

Перебіг уроку:

Банк – таке місце, де вам позичають парасольку в ясний день, а потім вимагають повернути, коли починається дощ.

Р. ФростІ. Організаційний моментПривітання, облік відсутніх, мотивація навчальної діяльності.

Доброго дня, шановні ліцеїсти, мені дуже приємно бачити вас на сьогоднішньому уроці, як і на будь-якому іншому. Сьогодні визначна дата для всього товариства споживачів, хто знає яка? (15 березня день захисту прав споживачів. В Україні нас, як покупців, захищає закон «Про захист прав споживачів», яким ми неодмінно зобов’язані керуватися, якщо нас не завжди задовольняє якість придбаних товарів. А на сьогоднішньому уроці ми теж виступаємо як споживачі. Назвіть, якого продукту (послуги)? (освітніх послуг з економіки).

Давайте ж оцінимо на початку уроку особисту якість знань з теми, яку зараз вивчаємо. Нагадаємо, яку (учні називають тему, що вивчається, малюють власну шкалу знань). Наприкінці уроку дізнаємось, чи змінилась якість наших знань, і в який бік (зменшення чи збільшення)

Протягом уроку, за активність, відповіді на питання, вірне виконання завдань і розв’язування задач ви будете отримувати мою грошову одиницю – еконо, яка служитиме оцінкою вашої діяльності наприкінці уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Гра «Бліц» або «Переход ходу» учні мають миттєво давати відповіді на питання (вчитель оцінює фішками, якщо учень не знає відповіді, хід переходить наступному учневі)

Дати означення грошей

Нагадати відомий вислів про гроші та пояснити його.

Що виступало в якості грошей у стародавньому Китаї?

Пояснити, що означає бартер?

Гра «Аудит» - перевірка знань в практичному застосуванні матеріалу (робота в парах)

Задача 1 (додаток 1)

Назвіть, якими якостями мають бути наділені гроші?

Дати найкоротше означення грошей (це функції, які вони виконують)

Перерахувати функції грошей

Гра «Аудит» - перевірка знань в практичному застосуванні матеріалу (робота в парах)

Завдання 1. Які функції виконують гроші у наступних ситуаціях? (додаток 2)

Назвати види грошей

За якою ознакою вони поділяються?

Що таке ліквідність?

Назвати готівкові гроші.

З якими видами готівкових грошей різних країн ми знайомі?

Що виступає замінниками грошей?

Які ж гроші, на вашу думку, зручніші?

Гра «Аудит» - перевірка знань в практичному застосуванні матеріалу (робота в парах)

Завдання 2. Поряд з кожним наведеним активом проставте номер його ліквідності в порядку його зменшення (від більш ліквідного до менш). (додаток 2)

ІІІ. Постановка проблеми на уроці (оголошення теми, завдань уроку)

Можливо, хтось із учнів знає відповіді на ці питання:

Як називається вся кількість грошей в країні?

Скільки ж в країні має бути грошей? (стільки, щоб можна було купити всі товари в країні)

Що таке грошовий мультиплікатор?

Що таке купівельна спроможність грошей?

Про все це дізнаємось сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу, практичне застосування знань з теми

Розповідь вчителя

Всі гроші в країні - це грошова маса або пропозиція грошей в країні.

Позначення грошової маси: М або SM. Вона складається з усіх видів грошей.

Домашнім завданням було дізнатися, що таке грошова маса і з яких грошових агрегатів вона складається. (перевірка д/з)

Назвати грошові агрегати і пояснити, що до них належить: М0, М1, М2, М3

Який грошовий агрегат включає всю грошову масу? М3

Яку відому (російську) дитячу іграшку це нагадує? (матрьошку)

Отже, ми не даремно сьогодні пригадали з вами поняття ліквідності та виконали 2ге завдання. Тому, що поділ грошової маси на агрегати відбувся точно в тій мірі, як ми визначали ліквідність.

Гра «Аудит» - перевірка знань в практичному застосуванні матеріалу (робота в парах)

Задача 2 (додаток 1)

Скільки ж в країні має бути грошей? (стільки, щоб можна було купити всі товари в країні)

Графік грошової маси: пропозиція грошей має своєрідну конфігурацію, вона не змінна протягом певного періоду часу (нееластична) – учень біля дошки малює графік

Рівняння грошової маси (рівняння Фішера, рівняння обміну, монетарне правило), МV=PQ – показує співвідношення між кількістю грошей в обігу і рівнем цін.

Рівняння допомагає зрозуміти, чому коливаються ціни, а отже, і вартість грошей.

Робота з підручником «Прикладна економіка» стор. 141

Гра «Аудит» - перевірка знань в практичному застосуванні матеріалу (робота в парах)

Задачі 3,4 (додаток 1)

Що таке грошовий мультиплікатор? Яким чином позики збільшують грошову пропозицію? (додаток 3)

Робота з підручником «Прикладна економіка» - знайти в тексті, що таке грошовий мультиплікатор, виписати формулу, та пояснення до неї (приклад обчислення) стор. 140-141

Формула: Депозитний мультиплікатор = 100 / норма обов’язкового банківського резерву

він показує, на скільки зросте загальний обсяг депозитів (безготівкових грошей), якщо збільшити залишки на поточних рахунках на 1 грн.

Норму обов’язкового банківського резерву (ту кількість грошей, яку не можна надавати в кредит) для комерційних банків визначає НБУ.

Що таке купівельна спроможність грошей? (вартість грошей може змінюватись) Пояснити, чому?

V. Рефлексія (підбиття підсумків, висновки з теми)

Вправа «Мікрофон»

- що хотіли дізнатися?

- які завдання ставили?

- про що дізнались?

що було цікавим?

що було складним?

про що розповім друзям?

чим хочеться поділитися з батьками?

чи змінилась якість знань? (намалювати нову шкалу)

VІ. Оцінювання (підраховуємо гроші, зароблені під час виконання завдань на уроці)

VІІ. Домашнє завдання

повторити *2.4, конспект уроку; вивчити формули, занотувати в «Довідник»

творче завдання: придумати і ввести в обіг на уроках економіки власну валюту,

виконати в зошиті контрольні завдання і запитання №1-№3

Додаток 1

Завдання 3

Розв’яжіть наступні задачі:

В країні Аредонії панує натуральне господарство, однак зародження спеціалізації праці викликало необхідність обміну, при якому використовуються наступні пропорції:

1 горщик = 2м тканини,

6м тканини = 1 вівці,

2 віці = 16 горщикам.

Визначте, який товар був найдешевшим в Аредонії.

Використовуючи наведені дані, визначте величину грошових агрегатів США у 1995 році:

– кошти на поточних рахунках – 837,0 млрд. дол.

– кошти на ощадних рахунках – 1960,7 млрд. дол.

– дрібні термінові вклади – 580,1 млрд. дол.

– паперові гроші – 302,8 млрд. дол.

– монети – 58,6 млрд. дол.

– рахунки, що перевищують 100 тис. дол. – 678,1 млрд. дол.

Обчисліть, яку частку в загальному обсязі грошової маси США становили готівкові гроші?

За рівнянням Фішера розрахуйте швидкість обігу грошей в Україні у 1998 році, якщо обсяг номінального внутрішнього продукту становив 103 869 млн. грн., а грошова маса в обігу дорівнювала 10 331 млн. грн.

За допомогою рівняння Фішера обчисліть грошову масу, необхідну для нормального функціонування економіки (без інфляційних процесів) умовної країни, якщо номінальний продукт, створений в країні за рік, дорівнює 1000 млрд. у.о., а швидкість обігу грошей – 6 разів на рік.

Додаток 1

Завдання 3

Розв’яжіть наступні задачі:

1)В країні Аредонії панує натуральне господарство, однак зародження спеціалізації праці викликало необхідність обміну, при якому використовуються наступні пропорції:

1 горщик = 2м тканини,

6м тканини = 1 вівці,

2 віці = 16 горщикам.

Визначте, який товар був найдешевшим в Аредонії.

2)Використовуючи наведені дані, визначте величину грошових агрегатів США у 1995 році:

– кошти на поточних рахунках – 837,0 млрд. дол.

– кошти на ощадних рахунках – 1960,7 млрд. дол.

– дрібні термінові вклади – 580,1 млрд. дол.

– паперові гроші – 302,8 млрд. дол.

– монети – 58,6 млрд. дол.

– рахунки, що перевищують 100 тис. дол. – 678,1 млрд. дол.

Обчисліть, яку частку в загальному обсязі грошової маси США становили готівкові гроші?

3)За рівнянням Фішера розрахуйте швидкість обігу грошей в Україні у 1998 році, якщо обсяг номінального внутрішнього продукту становив 103 869 млн. грн., а грошова маса в обігу дорівнювала 10 331 млн. грн.

4)За допомогою рівняння Фішера обчисліть грошову масу, необхідну для нормального функціонування економіки (без інфляційних процесів) умовної країни, якщо номінальний продукт, створений в країні за рік, дорівнює 1000 млрд. у.о., а швидкість обігу грошей – 6 разів на рік

Додаток 2

Завдання 1

Визначте функції, які виконували гроші в наступних ситуаціях:

Студент отримав стипендію.

Мати поклала гроші в банк під 10% річних.

Держава вирішила зменшити золотий вміст своєї грошової одиниці.

Учні купили у шкільному буфеті цукерки.

Ви обміняли гривні на долари, щоб поїхати за кордон.

Лікар отримав заробітну плату.

Студент наприкінці місяця заплатив гроші за квартиру, а господар переказав їх на свій рахунок в банк.

Володимир придбав продукти, розрахувавшись за допомогою кредитної картки VISA.

Петро повернув Роману 3 гривні, які позичав на початку тижня.

Роман придбав цукерки для своєї сестри Оксани

Оксана зраділа цукеркам, але сказала, що краще б Роман приніс їй шоколад «Каприз», який також коштує 3 гривні.

Роман весь наступний тиждень відкладав гроші зі своїх кишенькових, щоб купити Оксані шоколад.

Завдання 2

Поряд з кожним наведеним активом проставте номер його ліквідності в порядку його зменшення (від більш ліквідного до менш)

Аудіокасета модної групи

Кишенькові гроші, які вам видали батьки

Зарплатна пластикова картка

Гроші на заощаджувальному строковому депозиті в банку

Італійська купюра у 10000 лір, яку вам подарували на день народження

Дачна ділянка вашої родини

Німецька купюра у 100 марок

Мотоцикл «Харлей Девідсон»

Гроші на поточному рахунку в банку

Гроші на кредитній пластиковій картці

Українська гривня

Квартира, виставлена на продаж

Похожие работы:

«Шифр специальности: 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физикиФормула специальности:Приборы и методы экспериментальной физики – область науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования,...»

«Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 929 (ред. от 25.03.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 240136.01 Аппаратчик-оператор коксохимического производства (Зарегистрировано в Миню...»

«СПИСОК научных и учебно-методических работ ЕВСТИГНЕЕВА Эдуарда Ивановича № п/п Наименование Характер работы Выходные данные Объем Соавторы 1 2 3 4 5 6 Монография Путь волокна. Значение структуры древесины в технологии волокнистых полуфабрикатов и бумаги. СПб.: Из-во Химиздат, 2012, 308 с....»

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА Департамент образования муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 87 имени Л.И.НовиковойПРИКАЗ от 20.11.2014г. № 259 /учОб итогах пр...»

«График заседаний аттестационных комиссий для проведения аттестации докторантов, аспирантов и соискателей по итогам 2014/2015 учебного года в учреждении образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" Специальност...»

«Департамент образования администрации МО г. Салехард Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" РАССМОТРЕНО Руководитель МО _ Пр. № _от 2013г. СОГЛАСОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО П Заместитель директора по Н...»

«Региональный конкурс "Занимательная химия" ФИО_класс ОУ_район(город) ФИО руководителя Задания для 10 – 11 классов. Задание 1. Ответьте на вопросы (каждый вопрос 5 баллов) Какой пигмент придает зеленую окраску гуаши и пластилину? Предложите способы замедления скисания молока. Какие бытовые реактивы можно использовать для получе...»

«Олимпиада по математике (4 класс) Задания на 1 балл1. Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их номерами в алфавите. Когда она зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что он...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.