INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 46020 м.Тернопільвул. ген.Тарнавського,7а факс/тел. 26-98-33, тел. 26-14-10 ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

46020 м.Тернопільвул. ген.Тарнавського,7а факс/тел. 26-98-33, тел. 26-14-10 Mail:[email protected]

30 серпня 2017 року №137

Директорам ПТНЗ,

Технічного та Зборівського

коледжівТНТУ ім.І.ПулюяНаправляю перелік навчальних програм, затверджених наказом МОН від 28.10.2010 року №1021 (рівень стандарту) зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 р. № 826 та підручників - лист МОН від 17.08.2017 р. №1/11-8269«Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»

1936750635

ДиректорЛ.Л.Гордійчук

Іваськів О.Ф.

26-14-10

Відповідно до листа МОН від 09. 08. 2017 р. № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладаху 2017/2018 навчальному році» для груп учнів з отриманням повної загальної середньої освіти на 2017-2018 н.р. вивчення навчальних предметів здійснюватиметься за програмами, затвердженими наказом МОН від 28.10.2010 року №1021 (рівень стандарту) зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 р. № 826 та підручниками - лист МОН від 17.08.2017 р. №1/11-8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»Гуманітарні дисципліни

№ Програми

за предметами Тематичне оцінювання, контрольні роботи, твори, диктанти Підручники

1. Українська мова. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту (Укладач М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна).

Всього 70 годин

Поділ на підгрупи здійснюється при наявності в групі учнів більше 27 (наказ Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128) Перевірка мовної теми* – 8(*Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання).

Письмо: переказ– 4

Твір – 2

Правопис: диктант – 4 (Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант)

Аудіювання – 2 (1 раз на рік)

Читання мовчки - 2 (1 раз на рік)

ТО визначається викладачем, але не менше трьох за семестр.

Зазначена мінімальна кількість фронтальних видів контрольних робіт. Викладач на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості групи, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Зошити перевіряються кожного місяця. Українська мова (рівень стандарту), 10 клас. Автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.; вид-во «Ґенеза»; 2010

Українська мова (рівень стандарту), підручник,

11 клас. Автори Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.; вид-во «Грамота», 2011

Українська мова (рівень стандарту), підручник,

11 клас. Автори Пентилюк М., Горошкіна О.М., Попова Л.О.; вид-во «Основа», 2011

Українська мова (рівень стандарту), 11 клас, Автори Заболотний О.В., Заболотний В.В.; вид-во «Ґенеза», 2011

2.

Українська література.

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень (Укладачі М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В.Левчик, М.П. Бондар,

О.А. Камінчук,

В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан)

Всього 140 годин ТО визначається викладачем.

Контрольний класний твір – 4

Інші форми контролю – 8 (тести, відповіді на запитання, контрольний літературний диктант,

комбінована контрольна робота тощо).

Уроки розвитку мовлення* - 8

(У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого — писемного).

Звертаємо вашу увагу на те, що домашній контрольний твір не є обов’язковою формою контролю з української літератури (див. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2012-2013 н.р.). Якщо такий вид контролю залишений викладачем, необхідно обрати форму творчої роботи, щоб учні самостійно виконували творче домашнє завдання. (Лист МОНмолодьспорт від 01.06.2012 року №1/9-426).

Зошити перевіряються кожного місяця. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас; автори Авраменко О.М., Пахаренко В.І.; вид-во «Грамота», 2010;

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас; автори Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С.; вид-во «Освіта», 2010;

Українськалітература. Автор Міщенко О.І. 10 клас; вид-во «Ґенеза», 2011;

Українська література. Автор Міщенко О.І. 11 клас; вид-во «Ґенеза», 2011;

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас; Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С., вид-во «Освіта», 2011;

Українська література (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас; Авраменко О.М.,

Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.; вид-во «Грамота», 2011

3.

Зарубіжна література. Програма для профільного навчання для учнів ЗНЗ. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту (Укл. Ковбасенко Ю.І. та ін.)

Всього 70 годин Обов’язкова кількість видів контролю:

Уроки розвитку мовлення – 6

Уроки позакласного читання – 3

Контрольні роботи - 7

Зошити перевіряються кожного місяця.

Світова література (рівень стандарту). 10 клас; автори Звиняцьковський В.Я., Свербілова Т.Г., Чебанова О.Є.; вид. «Освіта», 2010;

Світова література (рівень стандарту). 10 клас; автор Ковбасенко Ю.І.; вид-во «Грамота», 2010;

Світова література (рівень стандарту). 11 клас; автори Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.,

вид-во «СИЦИЯ», 2011;

Світова література (рівень стандарту). 11 клас, авторКовбасенко Ю.І.; вид-во «Грамота», 2011.

4.

Іноземні мови

10-11 клас., 2010.

Рівень стандарту

Всього 245 годин

При вивченні різних іноземних мов поділ на підгрупи здійснюється при наявності не менше 8 учнів у кожній; при вивченні однієї іноземної мови – при наявності більше 27 учнів у групі (наказ МОН України від 20.02.02 р. № 128) У кінці кожного семестру

проводиться контроль: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

У зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з розрахунком один раз на місяць у всіх учнів. Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту). 10 клас; автор Карп’юк О.Д.., вид. "Астон", 2010;

Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту). 11 клас; автор Карп’юк О.Д., вид. "Астон", 2011.

Німецька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту), 10 клас; автор Савчук І.Г., вид. "Світ", 2010, 2011;

Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту). 11 клас; автор Басай Н.П.; вид-во «Освіта», 2011.

Французька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту). 10 клас (авт. Клименко Ю.М.), вид. "Ґенеза", 2010;

Французька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту). 11 клас; автор Клименко Ю.М., вид. "Ґенеза", 2011.

5. Художня культура. Рівень стандарту,

(авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.)

Всього 35 годин ТО – 1 раз на семестр.

Допускається за вибором викладача ТО проводити після закінчення деяких тем у поєднанні з творчими роботами Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас, авт. Климова Л.В., вид. «Літера ЛТД», 2010;

Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас, авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є., Гайдамака О.В., вид. «Ранок», 2010;

Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень). 10 клас, Ваврух М., Гавалюк Р.; вид-во «Світ», 2011;

Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас,Назаренко Н.В., Ковальова І.О., Тулинова В.А., Мерзлікіна М.М., вид. «Оберіг», 2011;

Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас, Миропольська Н.Є., Масол Л.М., Гайдамака О.В., вид-во «Освіта», 2012

Суспільні дисципліни

№ Предмети Кількість годин Підручники

1. Історія України

Програма для ЗНЗ

10-11 класи, 2010

Рівень стандарту

Автори: Пометун О.І., Гупан Н.М., Фрейман Г.О.

Внести корективи в навчальні програми відповіддно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» 88 годин

Історія України. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Пометун О.І., Гупан Н.М., Фрейман Г.О., вид. «Освіта», 2012;

Історія України. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Реєнт О.П., Малій О.В., вид. «Ґенеза», 2010;

Історія України. 10 клас, авт. Кульчицький С.В., Лєбєдєва Ю.Г., вид «Ґенеза», 2010;

Історія України. 11 клас (рівень стандарту, академічний), авт. Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І., вид. «Грамота», 2011;

Історія України. 11 клас (рівень стандарту, академічний), авт. Пометун О. І., Гупан Н.М., вид. «Освіта», 2011;

Історія України. 10 клас (рівень стандарту, академічний), авт. Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В., вид. «Грамота», 2012.

2. Всесвітня історія

Програма для ЗНЗ

10-11 клас, 2010

Рівень стандарту,

академічний рівень

Колектив авторів: Ладиченко Т.В. та ін.

70 годин

Всесвітня історія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Щупак І.Я., Морозова Л.В., вид. «Прем’єр», 2010;

Всесвітня історія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Полянський П.Б., вид. «Ґенеза», 2010;

Всесвітня історія. 11 клас (рівень стандарту, академічний), авт. Ладиченко Т. В., вид «Грамота», 2011;

Всесвітня історія. 11 клас (рівень стандарту, академічний), авт. Щупак І. Я., вид. «Прем'єр», 2011р.

3. Економіка

Програма для ЗНЗ,

11 клас, Київ, 2010.

Рівень

стандарту, академічний

35 годин Економіка (рівень стандарту, академічний). 11 клас, авт. Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І., вид. «Ранок», 2011;

Економіка (рівень стандарту, академ.). 11 клас, авт. Радіонова І.Ф., Радченко В.В., вид. «Аксіома», 2011

4. Людина і світ

Програма для ЗНЗ,

11 клас.

Рівень стандарту,

академічний рівень

Автори: Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Марголіна Л.В. 17 годин Людина і світ. 11 клас, авт. Марголіна Л.В., Бакка Т. В., Мелещенко Т. В., вид «ВД Освіта», 2012;

Людина і світ. 11 клас, авт. Назаренко Н. В. та ін., вид. «СИЦИЯ», 2012

5. Правознавство

Програма для ЗНЗ,

10 клас.

Рівень стандарту,

академічний рівень

Автори: Котюк І.І.. Палійчук Н.Й.

35 годин

Правознавство. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Гавриш С.Б., Сутковий В.Л., Філіпенко Т.М., вид. «Генеза», 2010;

Правознавство. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Наровлянський О.Д., вид. «Грамота», 2010.

Природничо-математичні дисципліни

№ Предмети Лабораторні (практичні) роботи Тематичне оцінювання, контрольні роботи Підручники

1. Біологія

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

105 год. Практичні роботи – 3 Лабораторні роботи – 10

Екскурсії – 2

ТО після кожного розділу або теми

Контрольна робота – обов’язково 1 в семестр Біологія. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автори П.Г.Балан, Ю.Г.Вервес, В.П.Поліщук, Київ, вид. «Ґенеза», 2010, 2011;

Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автор Тагліна О.В., вид. «Ранок», 2010;

Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автори Межжерін С.В., Межжеріна Я.О., вид. «Освіта», 2011

2. Екологія

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

17 год. Практичні роботи – 7 (як частина уроку); виконуються у робочих зошитах. Оцінюються на розсуд викладача – або у всіх учнів, або вибірково в окремих учнів. ТО охоплює декілька тем. Всього на 17 год. передбачається виставлення двох тематичних оцінок.

Контрольна робота – обов’язково 1 в семестр

Екологія. 11 клас (рівень стандарту,

академічний), автори Царик Л.П.,

Вітенко І.М., Царик П.Л., вид. «Генеза», 2011

3. Фізика

Програма для ЗНЗ

10-11 кл., 2010

Рівень стандарту

140 год. Лабораторні роботи – 8

Фізичний практикум – 10

Всього 18 год.

Тема: Основні положення спеціальної теорії відносності (2 год.) включено у розділ№2: Динаміка. ТО після кожного розділу

Обов’язкове виконання навчальних проектів

Контрольна робота – обов’язково 1 в семестр Фізика. 10 клас (рівень стандарту), авториГенденштейн Л.Е, Ненашев І.Ю, Київ, вид. «Гімназія», 2010;

Фізика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), авториЛяшенко О.І., Коршак Є.В., Савченко В.Ф.), Київ, вид. «Ґенеза», 2010, 2011;Фізика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), авториСиротюк В.Д., Баштовий В.І., Київ, вид. «Освіта», вид. СИЦИЯ, 2010, 2011

4. Хімія

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

Наказ МОН від 14.07.2016 № 826, Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

70 год.

Практичні роботи – 3

Тематичні

екскурсії – викладач

самостійно виділяє час на їх проведення

ТО після кожного розділу або теми

Контрольна робота – обов’язково 1 в семестр Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автор Ярошенко О.Г., Київ, вид. «Грамота», 2010;

Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автори Попель П.П., Крикля Л.С., Київ, вид. «Академія», 2010;

Хімія. 11 клас (рівень стандарту), автори Лашевська Г.А., Лашевська А.А., вид. «Ґенеза», 2011;

Хімія. 11 клас, (рівень стандарту), автор Ярошенко О.Г., вид. “Грамота”, 2011

5. Інформатика

Програма для ЗНЗ

10-11 кл., 2010

Рівень стандарту

70 год.

Здійснюється поділ групи на підгрупи за умови не менш 8 учнів у підгрупі (наказ МОНУ №128 від 20.02.2002) Практичні роботи – 20.

Зазначимо, що за будь-яких розширень або скорочень обсягів тем курсу обовязковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених навчальною програмою (Лист МОНУ №1/9-580 від 21.08.2010 р.)

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики протягом навчання здійснюється шляхом тематичного оцінювання. Значення оцінки за тему рекомендуємо визначати так: розрахувати середній бал на основі поточних оцінок, а потім додати його до оцінки за підсумкову роботу, якщо така була проведена і поділити на два. Інформатика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), авториРивкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., Київ, вид. «Генеза», 2010, 2011;

Інформатика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), автори Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.), вид. «Школяр», 2010, 2011;

Інформатика. 10 клас (рівень стандарту), автори Завадський І.О., Стеценко І.В., Видавнича група ВНV, 2010

6. Математика

Навчальні програми з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

210 год.

Зошити перевіряються кожного місяця; оцінки виставляються у журнал т/н. ТО після кожного розділу або теми

Контрольні роботи – після кожної теми або підтеми Математика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), автори О.М.Афанасьєва, Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенко,вид. «Навчальна книга –Богдан», 2010, 2011;

Математика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), автори М.І.Бурда, Т.В.Колесник, Ю.І.Мальований, Н.А.Тарасенкова),вид. «Зодіак-Еко», «Освіта», 2011;

Математика. 10 клас, 11 клас (рівень стандарту), автори Бевз І.Н. і Бевз В.Г.,вид. Генеза, 2010, 2011

7. Астрономія

Програма для ЗНЗ

11 клас, 2016

Рівень стандарту

17 год. Практична робота - 2 ТО на весь курс вивчення предмету два рази

Астрономія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень), автор Пришляк М.П., вид. «Ранок», 2011

Астрономія. 11 клас (рівень стандарту), авт. Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П., вид. «Знання України», 2011

8. Географія

Програма для ЗНЗ

10-11 клас, Київ, 2010

Рівень стандарту,

академічний

53 години

4 практичні роботи (за вибором викладача як складова уроку або на окремо взятому уроці).

Перевіряє й оцінює практичні роботи викладач на власний розсуд: у всіх учнів чи вибірково. У кожного учня обов’язково оцінюються дві практичні роботи, які також обирає викладач. ТО після кожного розділу або теми

Контрольна робота– обов’язково 1 в семестр Географія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Пестушко В. Ю., Уварова Г.Ш., вид. «Генеза», 2010;

Географія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), авт. Коберник С.Г., Коваленко Р.Р., вид. «Оберіг», 2010

*При невеликій кількості практичних робіт з хімії необхідно приділити увагу також лабораторним дослідам. За наявності реактивів необхідно відмовлятися від демонстраційного їх проведення на користь фронтальної або групової роботи. При цьому багато реактивів доцільно замінити побутовими речовинами. Доцільно проводити вибіркове оцінювання лабораторних дослідів, особливо якщо учні виконують їх самостійно.

Предмети «Захист Вітчизни», «Фізична культура»

№ Предмети Кількість годин Примітка Підручники

1. Захист Вітчизни.

10-11 класи

Навчальна програма

(рівень стандарту, академічний рівень)

Автор: Мелецький В.М. та ін.;

Програма «Захист Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середнтої освіти), затверджена наказом Міністерства освіти і науки україни від 30.07.2015 №826 «Про внесення змін до навчальної програми «Захист Вітчизни» для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

Поділ на підгрупи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у групі (але не менше ніж 5 осіб однієї статі). Лист-роз'яснення МОН від 09.10.2002 №1/9-444.

*Навчальний предмет в обох випадках носить назву «Захист Вітчизни» з уточненням («Основи медичних знань» для дівчат). 105 год.

Планується проведення 18 годин навчально-польових занять (НПЗ). На завершальному етапінавчально-польових занятьпроводиться військово-спортивне свято у формі комплексного тактичного заняття чи військової тактичної гри за окремим планом.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення в загальноосвітніх навчальних закладах Дня цивільного захисту.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації №71 від 28.08.2015р.:

з 1.09.2015 р. ввести у штатний розпис посаду військового керівника (0,5 ставки);

забезпечити виконання у повному обсязі наказу Міністерства освіти і науки україни від 06.12.2010 №1205 «Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів» щодо виділення на гурткову роботу військово-патріотичного та спортивного напряму 0,5 посади керівника гуртка;

Навчання учнів здійснювати в обсязі 105 годин протягом І-ІІ курсів. Захист Вітчизни. 10 клас (рівень стандарту), авт. Пашко К. О., Герасимов І. М., Щирба І. П., Фука М. М., вид. «Астон», 2010, 2011;

Захист Вітчизни. (рівень стандарту), «Основи медичних знань»авт. Пашко К. О., Герасимов І. М., Щирба І. П., Фука М. М., вид. «Астон», 2011;

Захист Вітчизни. 11 клас (рівень стандарту, академічний, профільний-для хлопців), авт. Пашко К. О., Герасимов І. М., Щирба І. П., Фука М. М., вид. «Астон», 2011;

Захист Вітчизни, (рівень стандарту «Основи медичних знань» ), авт Міненко М. І., ФО-11 Міненко М.І., 2010;

Захист Вітчизни. 10 клас (рівень стандарту, академічний профільний), для дівчат – «Основи медичних знань» авт. Гудима А.А., Пашко К. О., Герасимів І. М., Фука М. М., вид. «Астон», 2011;

Захист Вітчизни. 11 клас (рівень стандарту, профільний, для юнаків),авт. Мусієнко І.І., Кучерина С.Є., Крамаренко О.Б., вид. Оберіг, 10 клас;

Підручник. Захист Вітчизни, авт. Бахтін А.М. та інші, 10 клас, 11 клас, вид. Ліра-К, 2012

2. Фізична культура.

Програма для

професійно-технічних навчальних закладів.

Київ, 2013

Автори: Павленко В.О., Духовний Л.Ф. та ін. (лист МОНУ №1/12-6294 від 05.08.2013)

Поділ на підгрупи юнаків та дівчат здійснюється, якщо у групі більше 27 учнів, але не менше 8 однієї статі (наказ МОН України від 20.02.02 р. № 128). 3 години на тиждень У розкладі навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль.

Змістове наповнення предмету викладач формує самостійно із варіативних модулів. Обовязковим є включення засобів теоретичного і загальноффізичної підготовки для кожного варіативного модуля.

Під час оцінювання враховуються особисті досягнення учнів протягом навчального року, ступінь активності на уроках, залучення до занять фізкультурою в позаурочний час, участь у спортивних змаганнях усіх рівнів.

Учні незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також тимчасово звільнені, повинні бути обовязково присутніми на уроках.

_________

Усі програми розміщені на офіційному сайті МОН України www.mon.gov.ua.

Похожие работы:

«Раздел "Гастроэнтерология"Наиболее эффективными препаратами для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются:А) антацидыБ) прокинетикиВ) ИППГ) Н2-блокаторыД) репарантыПищевод Баррета это:А) утолщение слизистой пищеводаБ) сужение пищеводаВ) замещение мног...»

«Лабораторное занятие № 9. Тема: Углеводы: моносахариды. Углеводы: моносахариды и дисахариды. Цель: Сформировать знания стереохимического строения таутомерных форм и важнейших свойств моносахаридов и дисахаридов как основу для понимания их превращений в организме.Вопросы для рассмотрения:1.Моносахариды. Классифика...»

«СОДЕРЖАНИЕ № 3, 2014ВЕТЕРИНАРИЯ Сотникова Л. Ф., Гончарова А. В. Использование объективных и субъективных методов исследования органа зрения в предпродажном осмотре лошади (часть 2). 6 Закирова С. В., Паньков Е. В., Масленников И. В. Способ лечения и про...»

«Пояснительная записка Рабочая программа по химии для 11 класса составлена в полном соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, на основании Примерной учебной...»

«-1061085-720090 Пояснительная запискаНастоящая рабочая программа разработана в соответствии: Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273 от 29.12.2012 года; Требованиями федерального компонента Государственного стандарта общего образования. Программой курса...»

«Постулаты БораПервый шаг на пути разрешения противоречий между теорией и результатами эксперимента в физике атома был сделан датским физиком Нильсом Бором (1885-1962). Свои представления об особых свойствах атомов Бор сформулировал в виде постулатов следующего содержания: Атомная система может находиться только в осо...»

«Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень) Пояснительная записка Рабочая программа по химии составлена на основе Государственного стандарта общего образования и Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна /О.С. Габриелян....»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.