INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«№ уро-ку Дата уроку Тема уроку Приміт киА Б В Тема 1. Інформація Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Поняття про інформацію. Зміст та ...»

Збірка орієнтованих календарно-тематичних планувань 2-5 класи за програмою 2016р, 8 клас за програмою 2015р. (Підручники Ломаковська, Ривкінд)

2-і класи «Нова програма 2016р»

№ уро-ку Дата уроку Тема уроку Приміт

киА Б В Тема 1. Інформація

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Поняття про інформацію. Зміст та завдання курсу «Інформатика». Сприймання людиною інформації.

Властивості інформації. Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова. Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації. Пристрої для роботи з інформацією. Тема 2. Комп’ютери та інші пристрої

Комп'ютер та інші пристрої для роботи з інформацією. Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Робочий стіл. Значки робочого столу. Використання пристроїв для навчання: перегляд зображень (образотворче мистецтво), читання текстів (літературне читання, мови), слухання мелодій (музичне мистецтво). Виділення обраного тексту в середовищах для читання. Використання миші та інших маніпуляторів для вибору та переміщення об’єктів. Клавіатура. Уведення окремих символів. Зміна мовних режимів. Організація робочого місця під час навчання з різними пристроями. Тема 3. Інтернет

Початкові уявлення про Інтернет. Поняття браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Вікно браузера. Кнопки керування вікном. Маніпуляції з вікном. Вкладки браузера. Посилання. Закладка. Правила безпечної роботи в Інтернеті. Інформація для дітей та для дорослих. Приватна (особиста, сімейна) та публічна інформація. Вікові обмеження на перегляд вмісту сторінок. Ігри для вдосконалення навичок роботи з маніпуляторами, клавіатурою. Перегляд навчальних відео, картин художників, читання текстів, вдосконалення навичок усного рахунку в математичних тренажерах. Робота з комп’ютерними програмами на підтримку вивчення іноземної мови.Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр. Тема 4. Графіка

Поняття ком’ютерної графіки. Програми для створення за змінювання графічних зображень. Змінювання готових зображень. Створення зображень. Зображення з геометричних фігур. Доповнення зображень підписами чи коментарями у вигляді кількох слів. Створення зображень за зразком Сервіси для перегляду зображень картин художників. Віртуальні мистецькі галереї, екскурсії до музеїв. Пристрої для створення та опрацювання графічних зображень. Пошук зображень в Інтернеті для природознавства (музичного та образотворчого мистецтв, читання тощо). Право на зображення. Розрізнення дозволів на використання чужих зображень. Тема 5. Команди та виконавці

Поняттям команди. Порівняння команди й спонукального речення. Команди й виконавці. Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі. Виконання послідовних дій. Пошук помилок в послідовності дій. Ігрові вправи з надання команд виконавцям у середовищах програмування. Порівняння двох або більше предметів. Об’єднання предметів у групи за певними заданими ознаками. Назви групи однорідних предметів. Визначення ознак предметів, впізнавання предметів за даними ознаками. Складові частини предметів. Ігри на змінювання послідовності дій, пошук помилок в послідовностях; об’єднання предметів у групи, вилучення зайвого за певними ознаками. Робота з комп‘ютерними програмами на розвиток логічного мислення. Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення різних предметів. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

Робота з розвиваючими програмами. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

3-і класи «Нова програма 2016р»

№ уро-ку Дата

уроку Тема уроку Приміт

киТема 1. Інтернет

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера. Поняття веб-сторінки, її адреси. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки. Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів). Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео. Тема 2. Людина та інформація

Роль інформації в житті людини. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео. Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню. Тема 3. Графіка

Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону. Створення та змінювання простих зображень. Створення зображень з геометричних фігур. Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр. Тема 4. Алгоритми і виконавці

План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.

Порядок виконання команд виконавцем. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності.

Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах. Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або». Тема 5. Текст

Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури. Доповнення текстів зображеннями. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів). Тема 6. Презентації

Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування. Середовище створення презентацій. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

4-і класи «Нова програма 2016р»

№ уро-ку Дата

уроку Тема уроку Приміт

киТема 1. Графіка

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами. Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю). Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів. Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону. Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо. Створення колажу із зображень. Тема 2. Текст

Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі. Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем. Абзаци, посилання, заголовки, зміст. Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів. Списки. Послідовні списки у текстах. Таблиці. Доповнення готових таблиць. Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами. Тема 3. Співпраця в Інтернеті

Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням. Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування. Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.

Рівні доступу до навчальних матеріалів. Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.

Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів. Сучасні пристрої для співпраці. Тема 4. Алгоритми з розгалуженням і повторенням

Алгоритми з розгалуженням. Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови. Алгоритми з циклами. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей. Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою. Використання логічних висловлювань з «якщо - то...». Розв’язок задач у середовищі програмування для дітей Тема 5. Інформація

Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами. Передавання інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації. Складові комп’ютера. Пристрої введення та виведення інформації. Зберігання інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

5-і класи «Нова програма 2016р»

№ уро-ку Дата

уроку Тема уроку Приміт

киТема 1. Інформаційні процеси.

Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів.

Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.

Повідомлення, дані, інформація, шум. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення. Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики). Операції над об’єктами файлової системи.

Контрольна робота №1 з теми: «Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів». Тема 2. Цифрові мережеві технології

Локальна мережа, використання мережевих папок. Пошук відомостей у мережі Інтернет. Завантаження даних з Інтернету. Безпечне користування Інтернетом. Авторське право. Критичне оцінювання відомостей, отриманих з Інтернету.

Контрольна робота №2 з теми: «Цифрові мережеві технології». Тема 3. Текстовий процесор

Текстовий документ та його об’єкти. Повторення правил уведення та редагування тексту (символів, абзаців). Форматування тексту. Додавання малюнків із файлу до текстового документа та їх форматування. Сторінки документа та їх форматування. Додавання, редагування та форматування таблиць. Підготовка документа до друкування. Друкування документа.

Контрольна робота №3 з теми: «Текстовий процесор». Тема 4. Алгоритми і програми

Алгоритми та їх виконавці. Середовище описання і виконання алгоритмів. Типи алгоритмів. Лінійні алгоритми. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Алгоритми з повтореннями. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч. Цикли з лічильником. Цикли з умовою. Складання програм з повторенням у середовищі Скретч. Алгоритмічна структура розгалуження. Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі СкретчКонтрольна робота №4 з теми: «Алгоритми і програми». Тема 5. Проектна діяльність

Постановка завдання, планування проекту. Виконання проекту. Виконання проекту. Публічна презентація проекту. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

8-і класи «Програма 2015р»

№ уро-ку Дата

уроку Тема уроку Приміт

киТема 1. Кодування даних

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень. Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

Контрольна робота №1 з тем: «Кодування даних», «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера» Тема 3. Опрацювання текстових даних

Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Контрольна робота №2 з теми: «Опрацювання текстових даних». Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті. Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа». Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

Поняття мови програмування. Складові мови програмування. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування» Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

Поле, його властивості. Величини (змінні і константи), їхні властивості. Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування. Налагодження програм. Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Налагодження готової програми. Величини логічного типу, операції над ними. Величини логічного типу, операції над ними. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником. Цикл з лічильником. Цикл з передумовою. Цикл з передумовою. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання. Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів. Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних. Контрольна робота №5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами» Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення. Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми. Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки. Умовне форматування. Інструктаж з БЖД. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

Контрольна робота №6 з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач

Розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач. Розв’язування компетентнісних задач. Тема 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі. Захист проекту. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Похожие работы:

«ПРИКАЗ № 146 по МКОУ Могилёвской СОШ от 04.04.2017г. "О проведении ВПР".Во исполнение Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)от 02.02.2017г.№05-41 "Всероссийские проверочные работы" и приказа Минобрнауки РФ от 27.01.2017...»

«№ГК/09/2013 Государственный контракт на поставку рентгеновской трубки № _ г. Новосибирск"_" _ 2013 г. Государственный заказчик, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганичес...»

«Программа Учебник А.Е.Гуревича, Д.А.Исаева, Л.С.Понтак "Физика и химия. 5–6 классы" Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию материала на второй ступени обучения. Оно позволяет решить ряд практических задач: первоначально ознакомить...»

«Теория химического строения учение о строении молекулы, описывающее все те её характеристики, которые в своей совокупности определяют химическое поведение (реакционную способность) данной молекулы. Сюда относятся: природа атомов, образующих молекулу, их валентное состояние, порядок и характер химической связи между ними, пространст...»

«Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи – будущее науки". Математика. Финальный тур 2016/17 7 класс 7.1. Ученикам 7а класса объявили, что для них будет организован драмкружок, если в него запишется не менее 14 человек. Оказалось, что сред...»

«План – конспект урока по физике в 7 классе. Тема:Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Цель: Раскрыть сущность изучаемых явлений. Знакомство с физическим содержанием диффузии.Задачи:а) образовательная проконтролировать знания учащихся, проделать лабораторную р...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор ИФВТ _А. Н. Яковлев "_"_2016 г.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫМАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ НАПРАВЛЕНИЕ ООП _18.03.01 "Химическая технология"ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ: М...»

«Глоссарий Полимеры – химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих миллионов), молекулы которых (макромолекулы) состоят из большого числа повторяющихся группировок (мономерных звеньев). Атомы, входящие в состав макромолекул, соединены друг с...»

«    УТВЕРЖДАЮглавврач Е.В. Башурова  Прейскурант цен ГБУЗ НСО Городская поликлиника №17 на предоставляемые услуги     с 01.02.2017     Наименование услуги Стоимость(НДС не облагается)       1 Консультация врача-терапевта, первичный приём 600,00 2 Консультация врача-терапевта, повторный приём 460,00...»

«Внеклассное мероприятие по математике для учащихся 7-8 классов. Игра "Слабое звено"Цель игры: Привитие интереса к математике. Развитие математического мышления, смекалки, умения нестандартно...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.